Chính phủ Mỹ hoãn thực thi lệnh cấm đối với Huawei trong 90 ngày

Chính phủ Mỹ quyết định hoãn thực thi lệnh cấm của Mỹ trong vòng 90 ngày để cho các công ty công nghệ đang sử dụng thiết bị và công nghệ liên quan đến Huawei có thể có thời gian chuẩn bị.

Đứng từ quan điểm khác có thể hiểu, rõ ràng, Huawei có đóng 1 vai trò quan trọng, to lớn và khá sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp kể cả với doanh nghiệp Mỹ. Với 1 ảnh hưởng như vậy, chính phủ Mỹ cần cho các doanh nghiệp liên quan thời gian và công sức để chuyển đổi hoặc có các phương pháp khi Huawei chính thức bị áp dụng lệnh cấm.

Như chúng ta đã biết Huawei, Hoa Quế, đã bị Google cấm sử dụng Android đồng thời không nhận được các bản cập nhật Android nữa. Ngay sau đó các công ty khác như Intel, Broadcom, Qualcomm, đều ban hành lệnh cấm đối với Huawei.