Mạng 5G phụ thuộc vào Kubernetes cloud

Mạng 5G phụ thuộc vào Kubernetes cloud

Nếu như chúng ta triển khai mạng 5G trong thực tế, mạng này gần như chắc chắn sẽ phụ thuộc vào Kubernetes. Một cách rõ ràng hơn, nếu như chúng ta triển khai 5G trong thực tế, mạng này sẽ chạy trên nền Kubernetes.

Kubernetes là nền tảng điều hành container tốt nhất hiện nay, mà minh chứng cụ thể là gần đây AT&T đã đầu tư 1 khoản 8 con số vào một hợp đồng dài hạn với Mirantis để sử dụng Kubernetes và Openstack như là nền tảng để triển khai mạng 5G của hãng.

Đó là 1 khoản đầu tư không nhỏ, kể cả với AT&T. Vậy tại sao họ lại làm như vậy?

Câu trả lời khá đơn giản: hiện tại không có nhiều lựa chọn thay thế. Một ứng cử viên là VMWare nhưng VMWare rất tiếc không đáp ứng hết các kỳ vọng và yêu cầu của AT&T.

Như Joel Lindholm, phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của Ruckus Network đã nói: “Kubernetes sẽ tiếp tục trở thành nền tảng công nghệ quan trọng để cho phép triển khai những ứng dụng quan trọng trên mạng 5G.”

Credit

Photo by fabio on Unsplash

Source: zdnet