Phím tắt mở terminal trên Ubuntu & Lubuntu

Phím tắt dùng để mở terminal trên cả Ubuntu và LUbuntu đều là Ctrl + Alt + T

Thông tin này sẽ rất hữu dụng nếu như bạn được login vào máy nhưng lại không có chuột hoăc muốn mở nhanh cửa sổ terminal.

Lưu ý: Phím tắt này không áp dụng với Kubuntu.