Red Hat sẽ không sử dụng MongoDB trên RHEL và Fedora do license mới của MongoDB: SSPL

MongoDB là một NoSQL database mã nguồn mở phổ biến. Được sử dụng bởi khá nhiều công ty điện toán đám mây (cloud companies) như Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Scalegrid, ObjectRocket, … Các công ty này đã kiếm … Read more