Hướng dẫn lập trình Python gửi gmail có nhiều file attach

Hướng dẫn lập trình Python gửi gmail có nhiều file attach, hướng dẫn lập trình Python căn bản đến nâng cao.