Sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS: Ảnh hưởng tới website như thế nào?

Bạn đã hiểu được sự khác nhau và lợi ích của HTTPS và muốn cấu hình cho trang web của mình có https một cách hoàn toàn miễn phí? Bài viết này sẽ giúp bạn Cấu hình HTTPS cho website hoàn toàn miễn phí. Nó khá chi tiết và giúp bạn có thể làm được dễ dàng đồng thời cũng giải thích một cách tỷ mỉ cách làm việc của Let’s Encrypt và một số khái niệm cơ bản.

Understanding HTTP & HTTPS the basics

HTTP: HyperText Transfer Protocol là 1 giao thức được định nghĩa để truyền thông tin trên internet. HTTP được coi là một giao thức ứng dụng bởi vì mục đích của nó và nó tập trung vào việc hiển thị dữ liệu cho người dùng như thế nào.

HTTP được gọi là stateless, có nghĩa là nó sẽ không ghi nhớ về phiên làm việc trước đó. Mỗi lần đều không liên quan đến lần trước đó về mặt dữ liệu cũ lưu lại. Lợi điểm nhãn tiền của stateless là có ít dữ liệu phải truyền hơn và do đó có thể tăng tốc độ lên cao hơn.

HTTPS: Secured HyperText Transfer Protocol là giao thức HTTP được bảo mật hơn. Điểm khác duy nhất là HTTPS cung cấp thêm 1 lớp bảo mật do sử dụng SSL để truyền nhận dữ liệu một cách an toàn hơn.

Một lưu ý, HTTP và HTTPS đều không quan tâm xem gói tin truyền đi có đến được đích hay không trong khi đó SSL thực chất lại không quan tâm đến việc trình bày dữ liệu như thế nào cho người dùng. SSL và HTTP(s) ngược nhau ở điểm này.

Ý kiến của Google như thế nào?

Chưa nói Goole, nói tới quan điểm khách quan, nếu bạn được quyền chọn lựa, bạn sẽ chọn HTTPS. Tại sao?

Một lý do rất dễ đó là, nếu trang web bắt nhập mật khẩu thì HTTP sẽ truyền mật khẩu 1 cách tường minh: 123456 => sẽ được lưu thành 123456 và truyền đi, như vậy nếu gói tin vị sniff, hacker sẽ dọc được mật khẩu.

Nếu dùng HTTPS thì vấn đề này được giải quyết do gói tin được mã hóa. Sẽ an toàn hơn.

Quay lại ý kiến Goole, không có gì ngạc nhiên khi Google, chính thức tuyên bố sẽ ưu tiên các sites nào sử dụng HTTPS. Như vậy 2 trang có nội dung giống nhau thì HTTPS sẽ được ưu tiên hơn.

Các website sử dụng HTTPS sẽ có chút lợi thế so với trang HTTP do Google sẽ ưu tiên tính bảo mật để phục vụ người dùng bảo mật.

Loading...